Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Waarover gaat de Green Deal Natuurlijke Tuinen in Bonheiden?

In Bonheiden is tuingroen voor een groot deel verantwoordelijk voor de groenbelevingswaarde van onze gemeente. Een tuin, op een natuurlijke wijze ingericht en beheerd, draagt bij aan de gezondheid van de bewoners, de biodiversiteit, beperken van klimaatverandering en nog breder aan het welzijn van iedere inwoner.

Bonheiden gaat samen met de milieuraad de Green Deal van de Vlaamse Overheid uitwerken om jou als eigenaar te ondersteunen bij het omvormen van je tuin naar een klimaatrobuuste tuin. Onze tuinen kunnen nog veel CO2 bufferen, water vasthouden, zorgen voor koeling en een slaap- en schuilplaats bieden voor egels, mezen en eekhoorntjes.

Ondersteunen doen we door:

  • Bonheiden Boomt: een samenaankoop en infomarkt om streekeigen soorten in privétuinen te promoten.
  • Ontwikkelen van een digitaal platform met praktische tips en voorbeelden voor de omvorming naar en de aanleg van natuurlijke tuinen.
  • Uitwerken van een fietstocht langs natuurlijke tuinen.
  • Realiseren van voorbeeldprojecten geveltuinen en biodiverse groendaken.

Deze website is de projectwebsite van de Green Deal Natuurlijke Tuinen van Bonheiden: je vindt er alle informatie terug en kan zelf acties ondernemen. Het project is onderdeel van het klimaatactieplan van onze gemeente.

Deze Green Deal Natuurlijke Tuinen is een initiatief van de Vlaamse Overheid en vindt ook plaats in andere steden en gemeenten. De Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat.

Lees meer over de Green Deal Natuurlijke Tuinen - Vlaanderen op de website van de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse en Europese Green Deal

Klimaatverandering en milieu-aantasting zetten de toekomst van Europa en de wereld op het spel. Het antwoord van Europa hierop is de Europese Green Deal, die de EU omvormt tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. Het doel is het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Op Vlaams niveau is dit initiatief vertaald naar een Vlaamse Green Deal. Een Vlaamse Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. De gemeente Bonheiden neemt hier aan deel, en werkt hieronder verschillende acties of Green Deals uit.