home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Spelregels

We zitten allemaal samen in de coronacrisis. Het zorg dragen voor het welzijn van de inwoners van Bonheiden-Rijmenam is van cruciaal belang. Omdat we 'samen meer kunnen' willen we graag luisteren naar jouw ideeën en/of initiatieven die het welzijn kunnen bevorderen. Het gemeentebestuur bekijkt welke ideeën en/of initiatieven ze kunnen ondersteunen.

De vraag die centraal staat is:

'Hoe kunnen we elkaar helpen in de coronacrisis'

 

Hoe dien je een voorstel in?

 • Vanaf 2 april 2020 kan je via 2820vraagt.be een idee en/of een initiatief indienen.
 • Elk voorstel bestaat uit een korte titel en een omschrijving.
 • Je kan een foto uploaden of op een stratenplan je locatie aanduiden.

Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

 • Elk voorstel moet maatschappelijk relevant zijn en het welzijn van de inwoners van Bonheiden-Rijmenam bevorderen.
 • Het voorstel moet betrekking hebben op alle inwoners of op een specifieke doelgroep. Voorstellen die slechts individuen ondersteunen, worden niet weerhouden.
 • De voorstellen moeten realistisch en haalbaar zijn.
 • Voorstellen met vragen voor rechtstreekse vormen van subsidiëring of financiële ondersteuning worden niet weerhouden.
 • Een voorstel formuleer je begrijpbaar en bij voorkeur in het Nederlands.
 • We houden het project graag transparant. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven bijv. Darth Vader of X7zg3) worden door de moderator niet gepubliceerd.
 • We wensen een constructief debat. Voorstellen die grof of beledigend taalgebruik hanteren en/of bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, kwetsend, .. worden niet gepubliceerd.
 • Voorstellen die niets te maken hebben met de vraag 'Hoe kunnen we elkaar helpen in de coronacrisis' worden niet gepubliceerd.
 • Breng zelf iets in. Bijdragen die auteursrechterlijk beschermde info bevatten worden niet gepubliceerd. 
 • Voorstellen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere website bevatten (die niets met de vraag te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden niet gepubliceerd.
 • Politiek mandatarissen kunnen geen voorstellen indienen.

Wanneer worden de ingediende voorstellen op het platform gepubliceerd?

 • Alle nieuw ingegeven bijdragen worden eerst getoetst aan de voorwaarden voordat ze worden gepubliceerd op 2820vraagt.be. 
 • Bijdragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden niet gepubliceerd.
 • De indiener ontvangt een bericht als een bijdrage wordt gepubliceerd of niet.
 • Als een bijdrage niet wordt gepubliceerd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de voorwaarden voldoet.
 • Gebruikers die bij herhaling de regels negeren worden geblokkeerd op het platform.

Wat gebeurt er met de gepubliceerde voorstellen?

Alle gepubliceerde voorstellen worden voorgelegd aan het gemeentebestuur Bonheiden.

Deel op facebook
Deel op twitter