Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Spelregels voor #2820kunstbox

 

Wie pimpt de 12 nutskasten?

Elke inwoner van Bonheiden kan via www.2820vraagt.be tot en met 30 november een ontwerp voor een specifieke nutskast indienen.
Een ontwerp van een minderjarig kind, kan door een ouder worden ingediend.

 

Hoe kan je een ontwerpvoorstel indienen?

Bekijk op www.2820vraagt.be alle 12 nutskasten die gepimpt kunnen worden. Per nutskast is aangegeven welke zijden gepimpt kunnen worden. Dat is belangrijk voor het maken van een ontwerp.

Om de foto's van de nutskasten op de website te raadplegen heb je geen profiel nodig. Voor het indienen van een ontwerpvoorstel moet je je wel registreren op www.2820vraagt.be.

Per profiel op het platform kan je meer dan één voorstel indienen. Je kan dus voor meerdere boxen een ontwerp indienen.

Je geeft je je ontwerp een naam en legt het concept/idee (indien gewenst) kort uit. Je voegt verplicht het ontwerp toe. Dit ontwerp mag in deze fase van het project een eerste versie zijn.

Je ontwerp kan een tekening of digitaal uitgewerkt beeld zijn maar evengoed een schilderij, foto of graffiti-tekening. Hou bij de ontwerpfase best ook al rekening met de verwerking van het ontwerp bij selectie. Ontwerpen op een papieren drager kunnen tot A3-formaat ingescand worden. Ontwerpen met een groter formaat, daarvan moet een foto van minimum 300dpi  worden genomen. Zodoende kan het ontwerp bij selectie worden verwerkt tot een speciale sticker die op de nutskast gekleefd zal worden. Alle nutskasten zullen namelijk besctickerd worden (cfr. de technische specificaties van de nutsmaatschappijen).

Indien je ontwerp zou worden uitgekozen, moet het volledig uitgewerkt worden. Je kan je ontwerp zelf digitaal uitwerken of het volledig uittekenen op papier zodat het kan worden gescand. Voor deze definitieve uitwerking ontvang je vanuit de gemeentelijke Cultuurraad een ontwerppremie ter waarde van € 50.

Door een idee in te dienen, engageer je je wel om het uit te werken als je geselecteerd bent.

 

Hoe gebeurt de beoordeling van de ontwerpen?

Een stuurgroep opgericht vanuit de cultuurraad beoordeelt op 10 december de ingediende ontwerpen. Tegen de beslissing van de stuurgroep kan geen bezwaar worden ingediend.

Voor 17 december ontvangt elke deelnemer een bericht of zijn/haar ontwerp al dan niet geselecteerd is. We bespreken dan samen de verdere technische uitwerking van je ontwerp.

Het ontwerp moet dan uitgewerkt worden voor 1 maart 2021.

 

Aan welke voorwaarden moet het ontwerp voldoen?

 • Het ontwerp moet een volledig eigen ontwerp zijn. Het copyright op dit ontwerp blijft je eigendom. Aan het copyright is geen financiële tegemoetkoming verbonden. Door mee te werken aan dit project sta je het gebruiksrecht af aan het gemeentebestuur Bonheiden die het voor de bestickering van de nutskast en promotie van dit project mag gebruiken.
 • Op het ontwerp vermeld je je naam, watermerk, initialen of tag. Je leeftijd mag (indien gewenst) er ook bij worden vermeld.
 • Maak je de keuze voor nutskasten die met 2 of 3 samen op één locatie staan, dan maak je een ontwerp voor alle nutskasten die samen op die locatie staan.
 • Het ontwerp mag geen reclame of commerciële boodschap brengen.
 • Het mag ook geen aanstootgevende, religieuze, politieke, racistische of beledigende boodschap bevatten.
 • Het ontwerp mag niet indruisen tegen de goede zeden.

 

Hoe gebeurt de uitvoering van de ontwerp?

Elk geselecteerd ontwerp wordt gedrukt op specifieke bestickering geschikt voor buitentoepassingen. Een professionele firma zal de bestickering aanbrengen volgens de instructies van de nutsmaatschappijen.

Elke nutsmaatschappij heeft eigen technische specificaties omtrent nummers van kasten, luchtgaten, roosters ed. die toegankelijk moeten blijven. Deze technische specificaties moeten we respecteren.

 

Hoe lang blijft de bestickering op de nutskast aanwezig?

De nutsmaatschappijen engageren zich om de bestickering blijvend op de kast aanwezig te laten.

De nutsmaatschappijen behouden zich steeds het recht om op de kast bestaande aanduidingen te wijzigen of bijkomende signalisatie (zoals nummers) op de kast aan te brengen.

Indien een onderdeel van de kast als gevolg van slijtage of schade door een ongeval of brand beschadigd is, mogen de nutsmaatschappijen dit onderdeel of indien nodig de gehele nutskast wisselen door een nieuw exemplaar.

 

Hoe gebeurt de moderatie op het participatieplatform?

De gemeente Bonheiden modereert reacties op het participatieplatform volgens onderstaande spelregels:

 • Elk voorstel bestaat uit een titel, een omschrijving van het concept/idee en een ontwerp. Andere suggesties of ideeën worden voor dit project geweigerd.
 • Voorstellen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend, ... worden verwijderd door de moderator.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader) worden verwijderd door de moderator.
 • Voorstellen moeten geformuleerd worden in het Nederlands.
 • Voorstellen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, politieke boodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vraag te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.
 • Alle ingediende voorstellen worden getoetst aan de spelregels. De indiener ontvangt een bericht van de moderator of zijn/haar bijdrage voldoet aan de spelregels of niet.
 • Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de spelregels voldoet.
 • Alleen de 12 geselecteerde ontwerpen zullen na 10 december op www.2820vraagt.be verschijnen.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.

 

Het gemeentebestuur van Bonheiden behoudt zich steeds het recht voor dit project niet uit te voeren of slechts bepaalde nutskasten te voorzien van bestickering.