Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Foto van kinderen met lampjes - foto door pexels

De resultaten voor kinderen en jongeren zijn er!

13-02-2024

De bevraging van het Huis van het Kind voor kinderen en jongeren is afgelopen. Er werden heel wat vragen gesteld. We lichten graag de meest opvallende resultaten even toe.  Van de 40 respondenten vulden 27 personen de bevraging volledig in. Alleen de volledige resultaten worden weergegeven. 77 procent van de personen die deelnamen aan de bevraging waren afkomstig uit onze gemeente. 55 procent van de respondenten was tussen de 6 en 12 jaar, 45 procent tussen de 13 en 18 jaar 78 procent zoekt hulp bij familie wanneer ze vragen hebben over opgroeien, 56 procent bij vrienden, 33 procent op school, 26 procent via het internet, 18 procent bij andere jongeren. 11 procent verwees naar de bibliotheek en eveneens 11 procent verwees naar het CLB. De thema’s die zeker aan bod dienen te komen binnen het Huis van het Kind zijn: EHBO (51,8 procent), gezond eten (48 procent), beeldschermgebruik (48 procent), slapen (29,6 procent) en echtscheiding (7 procent). Deze resultaten werden al gedeeltelijk meegenomen bij de verdere uitrol van het Huis van het Kind. Zo werden er al workshops georganiseerd rond EHBO en vonden er al lezingen plaats rond voeding en beeldschermgebruik.  Blijf je graag verder op de hoogte over de activiteiten van het Huis van het Kind? Schrijf je dan zeker in op onze digitale nieuwsbrief via: www.huisvanhetkindbonheiden.be/nieuwsbrieven/inschrijven 

De resultaten voor volwassenen zijn er!

05-07-2022

De bevraging van het Huis van het Kind voor volwassenen is afgelopen. Er werden heel wat vragen gesteld. We lichten graag de belangrijkste resultaten even toe. 80 % van de personen die deelnamen aan de bevraging waren afkomstig uit onze gemeente. 20 % gaf aan dat ze een duidelijke band met onze gemeente hebben via schoolgaande kinderen, hobby, familie, vrienden en/of werk. Bijna 96 % van de bevraagden gaf aan dat ze het CLB kennen, op de voet gevolgd door het consultatiebureau van Kind en Gezin/Wiegwijs, de Gezinsbond en het OCMW. 40 % van de bevraagden gaf aan dat ze ontmoetingsmomenten voor (jonge) ouders missen in onze gemeente. Bijna 78 % gaf aan dat ze het internet raadplegen wanneer ze vragen hebben over zwangerschap, opvoeden en opgroeien. Ook met vrienden en familie wordt er heel wat informatie uitgewisseld. 45 % van de correspondenten gaf aan te willen deelnemen aan activiteiten van het Huis van het Kind, 44 % gaf aan dat ze ‘misschien’ zouden deelnemen, afhankelijk van het thema en de beschikbare tijd. De thema’s die zeker aan bod dienen te komen binnen het Huis van het Kind zijn: positief opvoeden, beeldschermgebruik, EHBO, gezonde voeding voor kinderen en slapen. Op basis van deze resultaten en op basis van de gesprekken met verschillende professionelen en geëngageerde vrijwilligers is besloten om binnen het Huis van het Kind 3 werkgroepen op te richten. Eén werkgroep zal werken rond het thema gezondheid en geestelijk welbevinden, een andere rondopvoedingsondersteuning en positief opvoeden en een derde rond ontmoeting en sociale cohesie. Als u interesse heeft in één van deze werkgroepen geef dan zeker een seintje via: huisvanhetkind@bonheiden.be   De bevraging voor kinderen en jongeren is wel open en loopt nog tem 27 maart? Vul de bevraging voor kinderen en jongeren in

Meer nieuws & activiteiten

Wat denk jij over het Huis van het Kind?

Het Huis van het Kind is ook voor opgroeiende kinderen en tieners! Om het aanbod beter op jullie noden en wensen af te stemmen, organiseerden we een bevraging. We willen immers graag weten welke zaken jullie bezighouden en naar welke informatie jullie op zoek zijn.

Ontdek het project

Huis van het Kind

We gaan graag samen met jullie naar een antwoord op al je vragen over opgroeien. 

Vul de bevraging in

Tot en met 1 april

Analyse van de resultaten

april 2022

Vul de bevraging in - kinderen

13 februari - 24 april 2023