home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie bijdragen

Geen probleem, wel iets meer verkeer in de Uyerenboslaan dan vroeger. ( dat ook sneller rijdt dan de bewoners ) vooral heel vroeg en late namiddag 
Chantal V.
0 0
lees meer
Dat de knip eruit is is wat ons betreft ok. Wanneer je ging wandelen kon je soms zien dat hij toch werd omzeild.  Elke bewoner gelijk voor de wet. Het verkeer is overal drukker en heftiger geworden. De zone 30 is wel een pluspunt!!!! Dit mag van ons ook meteen in de Berentrodedreef toegepast worden.

Net zoals ik hierboven reeds schreef. ZONE DERTIG!!! ook in de Berentrodedreef. Op een steenweg (Waversesteenweg is er een stuk 30) en in een wandeldreef mag je plots terug 50. Begrijpen wie kan????

Chris V.
0 0
lees meer
Voor mij persoonlijk is het schrappen van de knip een achteruitgang (het kruispunt Berentrodedreef x Oude Kasteellaan is voor mij persoonlijk gevaarlijker geworden, omdat veel voertuigen die uit de Oude Kasteellaan komen en richting Grote Doelstraat rijden de voorrang van rechts niet geven. En ik kom van rechts)

De voorrang van rechts wordt niet gerespecteerd.

Misschien is het beter deze helemaal af te schaffen en in de plaats met borden en haaientanden aan te duiden wie er voorrang heeft

En door de knip terug in te voeren zal er (vermoed ik) minder verkeer uit de Oude Kasteellaan komen en het kruispunt met de Berentrodedreef oversteken naar de Grote Doelstraat

Marjan V.
0 0
lees meer
Terug naar efficiëntere verplaatsingen zoals voor de knip bestond waardoor we ons niet altijd onnodig door het dorp moeten wringen. En nu draagt iedereen een stukje van de last van sluipverkeer ipv vooral de smallere straten in de buurt. Gevoelsmatig rijden er nu minder wagens door dan voor de knip.

Idealiter een zone voor lokaal verkeer in de hele blok tss n15, weynesbaan, waverse-rijmenamsestwg (incl deel van Peulis) omdat alle straten sluipverkeer slikken, afgedekt door camera's. Dat zal veiligheid zeker verhogen door een algemene daling van verkeer terwijl bewoners zich vlot kunnen blijven verplaatsen. 

Anders trajectcontroles in minstens van Artevelde en eisenhowerln, daar zie ik meer verkeer dan vroeger om zo controle te omzeilen (zal gem. Snelheid doen dalen in oude kasteelln). Maar evengoed nodig in harentstr. Oude Booischotsebn, ed waar auto's aan redelijke snelheid passeren als je te voet wandelt...

Johan M.
0 0
lees meer
Wegnemen knip is logisch en ok. Trajectcontrole is positief. snelheidsbeperking tot 30 is absurd en onverantwoord. Logische snelheidsbeperking tot 50 km/u. 

Alle straten snelheidsbeperking tot 50. Enkele richting wegnemen zodat het verkeer verspreidt wordt en terug leefbaar/bereikbaar. 

Paul R.
0 0
lees meer
Zolang de openbare weg betaald wordt met belastinggeld moet deze bruikbaar zijn voor elke burger. Zowel de bloembakken als zone 30 horen hier niet thuis om aan de privé belangen van enkele bewoners tegemoet te komen. De straat is geen privé domein. Gewoon een bordje 50 zetten. Het extra aantal passanten is het gevolg van allerhande belemmeringen (verkeerslichten) door het vorige bestuur in het dorp geplaatst. 

Zoals overal in de bebouwde kom: 50 zonder trajectcontrole of wegversperringen. 

Deze bewoners hebben niet meer rechten dan andere burgers. Zorg vooral voor een vlotte doorstroming in het dorp. 

Bart G.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Bevraging Oude Kasteellaan

We verzamelen op deze projectpagina alle meningen over dit project. In april 2024 starten we met de evaluatie hiervan. We organiseren ook nieuwe verkeerstellingen, maar ook de mening van de buurtbewoners is daarbij belangrijk.

We nodigen iedereen dan ook uit om hun ervaringen – zowel negatief als positief – met ons en met elkaar te delen via dit platform.

Analyse van alle bijdragen

Week van 15 april '24

Bespreking door College van Burgemeester en Schepenen

Mei '24