Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Echte guldenroede - Solidago virgaurea

Van juli tot oktober kan je in onze gemeente hier en daar nog Echte guldenroede (Solidago virgaurea) vinden. Het is een vrij forse plant die ongeveer 60 cm hoog wordt en zonnige plekken verkiest. Zijn nectarrijke guldenkleurige bloemen trekken massa’s bijen, zweefvliegen en vliegen aan die voor de bestuiving zorgen. Later komen er lichte, pluizige zaadjes die door de wind worden meegenomen. Niet te verwarren met Canadese guldenroede of Late guldenroede dit is een woekerende tuinsoort die ook vaak als probleemplant verwildert in de natuur.

De bloemen van Echte guldenroede zijn een bron van nectar voor bijen en zweefvliegen (foto Rudy Meeus)

Echte guldenroede is een van oorsprong inheemse soort. Het is een kenmerkende plant voor droge heischrale graslanden die vroeger erg talrijk waren in onze gemeente en ook in de Kempen. Waar dergelijke graslanden verdwenen zijn  vinden we hem soms nog terug in aanpalende bermen.

Echte Guldenroede is in Vlaanderen sterk achteruitgegaan. Oorzaken zijn de algemene vermesting van het land en de verruiging van boszomen en bermvegetaties. Bovendien kan Echte guldenroede niet goed tegen maaien  en dreigt hij door het regulier maaibeheer van bermen ook daar te verdwijnen. Soms wordt hij verward met zijn neef, Jacobskruiskruid, die aan een opmars bezig is in weilanden en bermen. Jacobskruiskruid is giftig voor vee en wordt vaak bestreden. Echte guldenroede (en andere forse planten met gele bloemen) delen soms in de klappen.

Echte guldenroede lijkt niet op Jacobskruiskruid, op de kleur van de bloemen na (foto Rudy Meeus).

Dat alles maakt dat Echte guldenroede bijna op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten is terechtgekomen.

Biodiversiteit

Echte guldenroede is belangrijk als nectarplant voor hommels bijen en (zweef)vliegen.
Heb je een wilde bloementuin, geef dan deze inheemse, streekeigen guldenroede een plaatsje.

Je vindt Echte guldenroede in onze streek op droge, zandige bermen en in heischrale graslanden (foto Rudy Meeus)

Klimaatrapport

/

Deel op facebook Deel op twitter