Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Invasieve exoten: Japanse duizendknoop

Omschrijving

Meestal vind je hem langs wegbermen, oevers of in verloren hoekjes van straten en tuinen: de Japanse duizendknoop. Een bijzonder invasieve plant die oorspronkelijk afkomstig uit Japan. Hij verdringt inheemse plantensoorten en richt schade toe aan onder meer verharde oppervlakken, muren en vijvers.

Verspreiding

Het zijn namelijk vooral de ondergrondse delen die de grootste bron van besmetting vormen. Het kleinste tukje wortelstok kan het begin vormen van een nieuwe plant. Grondaanvoer bij nieuwbouw of heraanleg van tuinen is één van de voornaamste besmettingsbronnen in de bebouwde omgeving.

Ook het machinaal maaien langs waterlopen is een bron van verspreiding. Afgemaaide delen die in het water terechtkomen zorgen stroomafwaarts voor nieuwe haarden.

Tenslotte is illegaal gestort tuinafval ook verantwoordelijk voor verspreiding.

Bestrijden in je tuin

Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop is er geen eenvoudig en gegarandeerde methode. Het is een verhaal van proberen en observeren.

Wanneer je hem intensief bestrijdt vertoont de plant een vluchtreflex. De bovengrondse delen maaien of bestrijden met herbiciden zorgt voor enorme ondergrondse groei en verplaatsing naar andere plekken in de buurt via de wortelstokken. Haarden die met rust gelaten worden blijven daarentegen vrij stabiel en breiden amper uit.

Heb je hem in de tuin en wil je er graag vanaf dan kan je volgende tips uitproberen:

De plant verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval) of als groenafval naar het containerpark (het groenafval van onze gemeente wordt verwerkt in de Vlaco-gecertifieerde compostinstallatie van IVAREM, waar de duizendknoop effectief wordt vernietigd). Probeer hem niet zelf te composteren, ergens storten is helemaal verkeerd!

Put hem uit door hem op te eten! De jonge stengels van de Japanse duizendknoop zijn eetbaar. Je kunt het wat vergelijken met asperges kweken: je moet de jonge stengels bleken. Zet er iets donkers over, zodat de plant al vroeg op het jaar scheuten geeft. Na drie tot vier weken zijn die stengels oogstklaar. Blijf je dit herhalen, dan worden de stengels dunner en dunner. Na een tijd heeft de plant geen energie meer en kwijnt hij weg. Bron: VELT

Wortelstok uitgraven en uitlopers secuur verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.

Laat je niet ontmoedigen wanneer de plant terugkomt, de aanhouder wint!

Klimaatrapport

De Japanse duizendknoop bloeit in de nazomer en wordt op die moment druk bezorgt door bijen die hun voedsel kunnen halen uit een groot scala aan plantensoorten.

Biodiversiteit

Invasieve exoten (planten of dieren die hier niet oorspronkelijk vandaan komen en schade aanrichten aan de natuur) worden wereldwijd beschouwd als één van de belangrijkste huidige bedreigingen voor de biodiversiteit. De invasieve duizendknoop verdringt de inheemse vegetatie. Hierdoor verdwijnen waardplanten van solitaire bijen, insecten en vlinders die voor hun voedselvoorziening vaak afhankelijk zijn van 1 specifieke soort. Door zijn dense wortelstok zullen ook bomen en struiken niet kunnen kiemen en valt de voedselbron en schuilplaats van vogels en kleine zoogdieren zoals de egel weg. In de wintermaanden sterven de stengels af en groeien er geen andere planten meer op plekken met duizendknoop. Hierdoor ontstaat er een naakte bodem, wat op hellingen een risico op erosie met zich meebrengt.

Meer informatie

Ecopedia

VELT vzw

 

Deel op facebook Deel op twitter