Zet je haag in de bloemetjes

De Letterzetter heeft de afgelopen jaren komaf gemaakt met de coniferenhagen  in en rond onze tuinen.  Inheemse groenblijvende of bladverliezende hagen zoals Hulst, Haagbeuk, Beuk en Meidoorn zijn de meest voor de hand liggende vervangers van de ter ziele gegane coniferen. Die inheemse soorten zijn beter aangepast aan onze bodem en ons klimaat, volgen het ritme van seizoenen en ook onze wilde dieren weten ze beter te appreciëren. Kies je voor een haag met bloemen en bessen doe je een heleboel  insecten en vogels een plezier.

De smalle strook grond tussen de haag en een verhard pad of oprit kan je ‘proper’ houden door te wieden of te schoffelen. Je kan op die strook echter ook wilde bloemen laten opschieten, of bloemen die zich uitzaaien vanuit je bloemenborders. Vooral bloeiende planten die van nature in bosranden voorkomen zijn kandidaat-kolonisator van de strook grond vlak naast of zelfs onder een haag.


Voorjaar aan de voet van de Meidoornhaag. Op de voorgrond Akelei en Klokjes, verder Maarts viooltje, Vergeetmenietjes en achteraan bijna uitgebloeide Sleutelbloemen.

Vroeg in het voorjaar is die strook een ideale plaats voor Sneeuwklokjes. Je kan ook wat narcissenbolletjes in de grond stoppen. Later komen de Maartse viooltjes en kleuren Sleutelbloemen de voet van de haag geel; of er groeit een dikke bos blauwe Vergeetmenietjes. Meiklokjes durven zelfs de hele strook opeisen. Verder in het voorjaar tot laat in de zomer  vinden Vingerhoedskruid, verwilderde Klokjes  of het inheemse Rapunzelklokje steun aan de onderste takken van de haag. Akeleien vervolledigen het kleurrijke plaatje.


Einde mei raken de Vergeetmenietjes uitgebloeid. Ze laten hun zaad vallen en hun plaats wordt ingenomen door andere bloemen zoals Margriet en Dagkoekoeksbloem.

Je hoeft niet veel te doen om zo’n bloemenrijke strook onderaan je haag te laten gedijen. Grassen en ruigtekruiden wied of hark je er wel best tussenuit. De bodem onderaan een volwassen haag is meestal vrij sterk verschraald door de haag zelf, een situatie waar vooral bloemen van profiteren. Probeer het bij voorkeur aan de zuidkant van de haag, bloemen verkiezen een zonnige standplaats.


Vingerhoedsdkruid geeft heel wat kleur aan de haag en is bovendien een prima nectarplant.

Wanneer je in de zomer de haag snoeit kan je de hoog opschietende bloemen zoals Akeleien en Klokjes wegstoppen dieper in de haag en ze na de snoei terug naar voor halen. Zit er niet mee in als je ze toch per ongeluk wegsnoeit, meestal schieten ze terug uit om bloemen te vormen aan vertakkingen onder de plaats waar de stengel is weggesnoeid of geknakt. In het najaar of in de winter verwijder je de dorre stengels, net zoals in de bloemenborders. De toefen uitgebloeide Vergeetmenietjes haal je einde mei al weg, wanneer hun zaad op de grond is gevallen.

Biodiversiteit

Bloemen die nectar produceren zijn onmisbaar voor de vele vlinders, bijen, hommels en andere insecten die minstens een deel van hun leven afhankelijk zijn van de nectar en het stuifmeel. Vooral vroeg in het voorjaar, wanneer de eerste hommels uitvliegen, zijn vroeg bloeiende soorten zoals Sneeuwklokjes en Narcissen van bijzonder belang.

Door je haag te bebloemen draag je bij aan meer biodiversiteit in de omgeving.