Amfibieën in je tuin

De meerderheid van onze inheemse amfibieën houden een winterslaap op het land, verstopt onder bladeren, takken of in een holletje in de grond.  Zij worden wakker wanneer de temperatuur begint te stijgen en trekken dan massaal naar hun geboortepoel om er te paren en eitjes af te zetten.

Na de paring keren de amfibieën terug naar hun zomerbiotoop.  Dat kan een bos zijn, een houtkant, een ruig  grasland, maar ook jouw tuin.  Belangrijk is dat er voldoende vochtige schuilplekken zijn, zodat ze overdag niet uitdrogen, en voldoende eten. Op hun menu staan muggen, vliegen, slakken, duizendpoten, kevers, regenwormen …Je kan de amfibieën tijdens de zomer dus helpen door geen pesticiden te gebruiken, vochtige schuilhoekjes te creëren (een hoop stenen, takkenstapels) en inheemse planten aan te planten, die insecten aantrekken.  In ruil helpen zij met de slakkenbestrijding.

Amfibieën zoeken tijdens het najaar vochtige, beschaduwde, vorstvrije plekjes op om er te overwinteren. Ook vochtige, donkere kelders of bergruimtes kunnen een geschikte schuilplaats vormen. Wat kan je doen als je zo'n diertje binnen aantreft?

Wanneer je een amfibie in jouw kelder zou aantreffen, kan je best eerst het weerbericht raadplegen. Is er op dat ogenblik geen grondvorst, dan kan je die kikker, pad of salamander best uit de kelder halen en vrijlaten op een geschikte locatie ergens in de tuin of in de buurt. Een (beschaduwde) houtstapel is een goede plek. Je kan ook zelf geschikte overwinteringsplekjes aanleggen door een houten plank (±1 m²) op de grond te leggen. Let erop dat ze niet volledig tegen de grond ligt (ruimte van 1 cm volstaat) en bedek ze met een dik pak dode bladeren, kreupelhout, eventueel gemengd met een kleine hoeveelheid grasmaaisel. Een losse ondergrond met muizengangetjes is ideaal.

Twee padden op weg naar hun voortplantingspoel. Het mannetje rijdt mee op het vrouwtje.

Twee padden op weg naar hun voortplantingspoel. Het mannetje rijdt mee op het vrouwtje..

Meer info over amfibieën:  werkgroep Hyla van Natuurpunt: www.hylawerkgroep.be
Info over de overzetacties bij de coördinator voor onze gemeente: agnes.cannaerts@telenet.be

Biodiversiteit

Dat diersoorten verdwijnen aan een ontstellend tempo is bekend. Volgens het Wereldnatuurfonds is de populatiegrootte van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen met 68 procent afgenomen. In Europa staan vooral de amfibieën onder druk door een perfecte storm van landbouw, invasieve soorten en milieuvervuiling. 

Amfibieënpopulaties kunnen onderhevig zijn aan grote schommelingen, dat merken ook de vrijwilligers die padden, kikkers en salamanders overzetten in onze gemeente. Soms kennen we niet precies de oorzaken van een daling van een lokale populatie.
Natuurlijk beheerde tuinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het opvangen van zo’n neerwaartse schommeling, bijvoorbeeld tijdens een heel droge zomer. Je tuin kan dan als toevluchtsoord fungeren van waaruit de populatie opnieuw kan groeien en verloren gegane biotopen opnieuw koloniseren.

Een bende padden tijdens de voorjaarstrek in een grachtje.