Bomen en struiken horen erbij

Plant bomen, struiken, klimplanten, een haag.

In de meeste tuinen in onze gemeente is er nog plaats voor wat bomen, een klein bosje of een hoek met struiken. Ze voegen een extra dimensie toe aan je tuin, bieden schaduw en koelte in de zomer. Staan er al bomen, probeer ze te behouden. Ga je voor een nieuwe aanplant, kies dan bij voorkeur streekeigen bomen, aangepast aan onze bodems in Bonheiden-Rijmenam. Elk jaar organiseert de milieuraad in samenwerking met de gemeentelijke Milieudienst een groepsaankoop: https://www.bonheiden.be/nieuws/detail/2033/groepsaankoop-bonheiden-boomt-bestellen-tem-31-oktober-2021
Een aanrader!

Coniferenhagen zijn lang in de mode geweest om tuinen van elkaar af te scheiden.  De Letterzetter heeft echter heel wat schade aangericht, vele hagen zijn aan vervanging toe. Een ideale gelegenheid om te kiezen voor inheemse struiken als haag. Die zijn beter aangepast aan onze bodem en ons klimaat, volgen het ritme van seizoenen en ook voor onze wilde dieren zijn ze beter.

Wil je bomen, struiken of een haag planten aan de rand van je eigendom, praat dan met je buren. Zijn ze ook gewonnen voor meer streekeigen groen, kan je misschien overeenkomen bomen dichter bij de perceelsgrenzen te planten dan wettelijk voorzien, of een haag op de perceelgrens in plaats van op een halve meter. Zo creëer je extra groene ruimte.

Biodiversiteit

Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, hebben een langere levensduur, zijn aangepast aan ons klimaat en zijn beter bestand tegen plaatselijke ziekten en (insecten)plagen. Met streekeigen bomen en struiken kan je tuin als het ware naadloos aansluiten op het omringende landschap. De plaatselijke dierenwereld (vlinders, vogels, egels, ...) wordt uitgenodigd om er te komen schuilen, eten en verblijven. De vruchtjes en zaadjes van de streekeigen soorten leveren een feestmaal voor deze beestjes.

Klimaatrapport

Bomen en struiken vangen CO2 af en zetten die om in organisch materiaal. Ze zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens warme periodes en beschermen de bodem. Rond de wortels van streekeigen houtige gewassen ontwikkelt zich een levensgemeenschap van speciaal aangepaste schimmels en bacteriën die de bodem luchtig en gezond maken.

Een schaduwrijk hoekje onder een dennenboom in een tuinkamer met beukenhagen als levende muren.

Typisch voor onze streek zijn knoteiken die oude perceelsgrenzen aanduiden. Je vindt ze soms nog in jonge bossen die op verlaten weides zijn opgeschoten.

Disclaimer: De gemeente Bonheiden of de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke nadelen die lezers door eventuele onvolkomenheden in deze publicatie zouden ondervinden.