Participatie: JA!

Jouw mening telt! Het gemeentebestuur van Bonheiden zet graag in op participatie. Om dit te benadrukken hebben alle leden van het college van burgemeester en schepenen 'participatie' als bevoegdheid.