Over de rioleringswerken Weynesbaan

Het bestuur van Bonheiden zet in op de verdere uitbouw van het rioleringssysteem. In de meerjarenplanning, die opgesteld werd aan het begin van deze legislatuur, kwam riolering dan ook als grote prioriteit aan bod.

Het bestuur wil zo veel mogelijk afvalwater zuiveren. Hiervoor is budget voorzien en de plannen liggen klaar om de inhaalbeweging verder te zetten. Gezondheid en een beter leefmilieu staan hierbij voorop.

De voorbije jaren werd er al werk gemaakt van de aanleg van een collector en riolering in het centrum van Rijmenam. Het waren enkele moeilijke jaren omdat deze rioleringswerken gepaard gingen met een volledige heraanleg, maar het resultaat mag er zijn. Het centrum van Rijmenam is niet enkel veiliger en aangenamer om te vertoeven, de waterzuiveringsgraad van onze gemeente kreeg een stevige stimulans en steeg met 15%.

Het volgende grote project op de planning is de aanleg van een collector voor de Weynesbaan. Een collector is in essentie een grote rioolbuis die het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert. Meer informatie hierover vind je op de site van Aquafin. 

Deze werken zullen plaatsvinden van 1 maart 2021 tot in 2023 en zullen naar schatting € 7 miljoen kosten voor Aquafin, Pidpa en de gemeente. De waterzuiveringsgraad van onze gemeente zou hierdoor nog eens bijkomend met 6% stijgen. Vanaf 2024 wordt de riolering van de Weyneshoflei, de Tinstraat en de Veldstraat op deze collector aangesloten.