Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ga zelf aan de slag

Ontdek de tips

Al 7 natuurlijkere tuinen

Bekijk alle tuinen

Inspireer je buren

Registreer je tuin

Gratis tuinadvies krijgen?

Vraag gratis advies aan

Ontdek wie al mee doet op de kaart

berk

Bonheiden Boomt samenaankoop

18-09-2023

Welke boom past in jouw tuin? Een boom planten in je tuin heeft altijd een meerwaarde. Bomen zorgen voor schaduw tijdens warme zomers, als je het blad laat liggen zorgt de boom voor organisch materiaal in de bodem, het is een thuis voor vogels, zuivert de lucht en geeft een goed gevoel. Niet alle boomsoorten zijn geschikt voor je tuin. Als je een kleine tuin hebt en je plant een eik dan zal dit na 20 jaar problemen geven omdat deze te groot wordt. Plant je een vochtminnende boom zoals Zwarte els op onze duingrond dan zal hij verzwakken doordat hij geen water genoeg kan onttrekken. Grove den of Wintereik is dan een betere keuze. Welke oppervlakte heeft je tuin? Een boom die je koopt is steeds klein ongeveer 2,5 meter hoog en heeft een kleine kruin omdat deze in de kwekerij wordt gesnoeid. Kijk na in de fiche van de boom of op het internet hoe groot de boom wordt als hij volwassen is en hoe breedte zijn kruin wordt. Voor de samenaankoop hebben we reeds de maximale hoogte opgenomen in een overzicht. Dit jaar kan je ook zuilbomen aankopen deze zijn geschikt om in kleine smalle tuintjes aan te planten. Welke type bodem heeft je tuin? Elke boomsoort vraagt andere voorwaarden voor zijn standplaats. Bodemtype is één van de belangrijkste omdat dit mee de PH van de bodem bepaald en de beschikbaarheid van water en voedingstoffen. Bonheiden is gelegen op een zandduin deze bevindt zich links en rechts van de Rijmenamseweg/ Mechelsesteenweg. Als je daar woont dan wil dit zeggen dat de bodem heel arm is. Grove den, Wintereik, Veldesdoorn en Lijsterbes doen het hier goed. De beekvalleien, zoals de Dijlevallei en Bruinbeekvallei, hebben een zandleem tot leem bodem. Hier kan je Zwarte moerbei, Beuk, Haagbeuk en Gele kornoelje aanplanten. Ben je neiuwsgierig naar de bodem op jou perceel dan kan je bodem kaart raadplegen via Geopunt Vlaanderen. Je geeft je adres is. Dan klik je op 'lagen', 'laag toevoegen', 'natuur en milieu', 'bodem' en dan 'bodemkaart: bodemtypes'. Waterbeschikbaarheid Naast voedingstoffen en licht heeft een boom water nodig. De beschikbaarheid van water hangt af van de grondwatertafel en van het gehalte aan organisch materiaal in de bodem. Aan de grondwatertafel kan je zelf niets veranderen aan de hoeveelheid organisch materiaal wel. Vooral fruitbomen hebben veel organisch materiaal nodig. Als je er voor kiest deze aan te kopen zorg er dan voor dat je elk jaar een 10 cm compost rond de boom ter grootte van de boomspiegel aanbrengt. Bomen hebben een grootte zelfzorg. laat daarom in de herfst het blad liggen. Dit composteert in de winter en de lente en zorgt voor de nodige voedingstoffen in de bodem. Het composteerproces zal ook de nodige bacteriën en schimmels aantrekken die een symbiose met de boom aangaan. De bacteriën en schimmels zorgen ervoor dat de wortels beschermd worden tegen ziekten en plagen en dat de opnamen van nutriënten zal optimaliseren. In ruil staat de boom een deel van suikers af die hij maakt door fotosynthese. Overzicht beschikbare bomen KLEINE BOMEN (volwassen boomgrootte minder dan 6 m hoog)     maat vochtigheid Type bodem             kweepeer Cydonia oblonga   hoogstam bw droog/normaal/vochtig   mispel Mespilus germanica   hoogstam bw vochtig zand/zandleem zwarte moerbei Morus nigra   hoogstam in pot vochtig zandleem/leem knotwilg Salix alba   8/10 bw normaal/vochtig zand/zandleem gele kornoelje Cornus mas   8/10 kluit droog/normaal/vochtig zand/zandleem             KLEINE BOMEN (volwassen boomgrootte tussen 6 m en 12 m hoog)                       veldesdoorn Acer campestre   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei Europese vogelkers Prunus padus   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei lijsterbes Sorbus aucuparia   8/10 bw droog/normaal leem/zand             GROTE BOMEN (volwassen boomgrootte tussen 12 m en 20 m hoog)                       zwarte els Alnus glutinosa   8/10 bw vochtig/nat zand/leem/klei walnoot/okkernoot Juglans regia   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei zoete kers Prunus avium   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/leem/klei haagbeuk Carpinus betulus   8/10 bw normaal/vochtig leem/klei             GROTE BOMEN (volwassen boomgrootte meer dan 20 m hoog)                       gewone esdoorn Acer pseudoplatanus   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei ruwe berk Betula pendula   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/zandleem/leem tamme kastanje Castanea sativa   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/leem/klei groene beuk Fagus sylvatica   8/10 bw normaal/vochtig leem/klei grove den Pinus sylvestris   80/100 kluit droog zand/zandleem ratelpopulier Populus tremula   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/zandleem/leem wintereik Quercus petraea   8/10 bw droog/normaal zand/leem zomereik Quercus robur   8/10 bw normaal/vochtig zand/leem winter linde Tilia cordata   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/leem             Zuilbomen voor nieuwe verkavelingen en zeer kleine tuintjes           Veldesdoorn hybride 'Lienco' Acer campestre ‘Lienco   hoogstam 8/10 kluit droog/normaal/vochtig zand/zandleem/leem Krenteboomtjes hybride 'obelisk' Amelanchier alnifolia ‘obelisk’   hoogstam 8/10 kluit droog/normaal/vochtig zand/zandleem Zomereik hybride 'zeeland' Quercus robur ‘zeeland’   hoogstam 8/10 kluit normaal/vochtig zand/zandleem/leem   Bestellen van bomen kan via de gemeentelijke website.

Echte guldenroede - Solidago virgaurea

13-09-2023

Van juli tot oktober kan je in onze gemeente hier en daar nog Echte guldenroede (Solidago virgaurea) vinden. Het is een vrij forse plant die ongeveer 60 cm hoog wordt en zonnige plekken verkiest. Zijn nectarrijke guldenkleurige bloemen trekken massa’s bijen, zweefvliegen en vliegen aan die voor de bestuiving zorgen. Later komen er lichte, pluizige zaadjes die door de wind worden meegenomen. Niet te verwarren met Canadese guldenroede of Late guldenroede dit is een woekerende tuinsoort die ook vaak als probleemplant verwildert in de natuur. De bloemen van Echte guldenroede zijn een bron van nectar voor bijen en zweefvliegen (foto Rudy Meeus) Echte guldenroede is een van oorsprong inheemse soort. Het is een kenmerkende plant voor droge heischrale graslanden die vroeger erg talrijk waren in onze gemeente en ook in de Kempen. Waar dergelijke graslanden verdwenen zijn  vinden we hem soms nog terug in aanpalende bermen. Echte Guldenroede is in Vlaanderen sterk achteruitgegaan. Oorzaken zijn de algemene vermesting van het land en de verruiging van boszomen en bermvegetaties. Bovendien kan Echte guldenroede niet goed tegen maaien  en dreigt hij door het regulier maaibeheer van bermen ook daar te verdwijnen. Soms wordt hij verward met zijn neef, Jacobskruiskruid, die aan een opmars bezig is in weilanden en bermen. Jacobskruiskruid is giftig voor vee en wordt vaak bestreden. Echte guldenroede (en andere forse planten met gele bloemen) delen soms in de klappen. Echte guldenroede lijkt niet op Jacobskruiskruid, op de kleur van de bloemen na (foto Rudy Meeus). Dat alles maakt dat Echte guldenroede bijna op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten is terechtgekomen. Biodiversiteit Echte guldenroede is belangrijk als nectarplant voor hommels bijen en (zweef)vliegen.Heb je een wilde bloementuin, geef dan deze inheemse, streekeigen guldenroede een plaatsje. Je vindt Echte guldenroede in onze streek op droge, zandige bermen en in heischrale graslanden (foto Rudy Meeus) Klimaatrapport /

Maaien van lang gras

24-05-2023

Maaien van lang gras Vermijden dat het gras te snel groeit Dat kan door niet over te bemest. Door de steeds vaker voorkomende hitte en droogte zal de groei van je gras na 3 tot 4 weken meevallen. Niet bemesten zorgt er voor dat er meer bloemen in je gazon komen. Een goede grasmaaier, met voldoende scherpe messen, geraakt op de hoogste stand door jou niet bemest gras. Maai gefaseerd terug Staat je gras lang. Ga er dan een eerste keer over met een sikkel of handzeis bij kleine stukken. Indien het om grote stukken gaat, gebruik dan een motorzeis. Wat ook kan is halve stroken per keer maaien, zo overbelast je de grasmachine niet. Goede truc rij op de achterste wielen (met de voorste wielen in de lucht) een eerste keer over het gras. Laat voor een tweede beurt de grasmachine wat zakken. Daarna kun je er, op vier wielen en op de hoogste stand, gewoon over rijden. Schrik niet: het gemaaide gras zal er wat geel uitzien Dat is normaal, want er kon minder zon bij en het was vochtiger. Het groen komt snel terug. Gedenk de 5 VELT geboden voor een gezond gazon Denk aan wat we aanraden in onze 5 geboden voor een gezond gazon: maai het gras nooit te kort, en liefst altijd op de hoogste stand. Langer gras is beter bestand tegen droogte en zal groener blijven. Wat als je met een robotmaaier werkt? Je kunt voor één keer een tuinaannemer laten komen, de grasmachine, motor- of handzeis van de buur lenen of weer omschakelen naar een gewone maaier. Of het beste van de twee werelden: stel de robotmaaier zo in dat hij enkel een pad of een bepaald deel van het gazon maait. Tekst en bron: VELT samen eco actief

Lees alle berichten en tips

Wil je nog meer weten?

Heb je nog een vraag over het project? Bekijk dan de veelgestelde vragen met bijhorende antwoorden.

Ontdek de veelgestelde vragen

Natuurlijke Tuinen

Samen zorgen we voor meer natuurlijke tuinen in Bonheiden