Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems berk

Bonheiden Boomt samenaankoop

Welke boom past in jouw tuin?

Een boom planten in je tuin heeft altijd een meerwaarde. Bomen zorgen voor schaduw tijdens warme zomers, als je het blad laat liggen zorgt de boom voor organisch materiaal in de bodem, het is een thuis voor vogels, zuivert de lucht en geeft een goed gevoel. Niet alle boomsoorten zijn geschikt voor je tuin. Als je een kleine tuin hebt en je plant een eik dan zal dit na 20 jaar problemen geven omdat deze te groot wordt. Plant je een vochtminnende boom zoals Zwarte els op onze duingrond dan zal hij verzwakken doordat hij geen water genoeg kan onttrekken. Grove den of Wintereik is dan een betere keuze.

Welke oppervlakte heeft je tuin?

Een boom die je koopt is steeds klein ongeveer 2,5 meter hoog en heeft een kleine kruin omdat deze in de kwekerij wordt gesnoeid. Kijk na in de fiche van de boom of op het internet hoe groot de boom wordt als hij volwassen is en hoe breedte zijn kruin wordt. Voor de samenaankoop hebben we reeds de maximale hoogte opgenomen in een overzicht. Dit jaar kan je ook zuilbomen aankopen deze zijn geschikt om in kleine smalle tuintjes aan te planten.

Welke type bodem heeft je tuin?

Elke boomsoort vraagt andere voorwaarden voor zijn standplaats. Bodemtype is één van de belangrijkste omdat dit mee de PH van de bodem bepaald en de beschikbaarheid van water en voedingstoffen. Bonheiden is gelegen op een zandduin deze bevindt zich links en rechts van de Rijmenamseweg/ Mechelsesteenweg. Als je daar woont dan wil dit zeggen dat de bodem heel arm is. Grove den, Wintereik, Veldesdoorn en Lijsterbes doen het hier goed. De beekvalleien, zoals de Dijlevallei en Bruinbeekvallei, hebben een zandleem tot leem bodem. Hier kan je Zwarte moerbei, Beuk, Haagbeuk en Gele kornoelje aanplanten.

Ben je neiuwsgierig naar de bodem op jou perceel dan kan je bodem kaart raadplegen via Geopunt Vlaanderen. Je geeft je adres is. Dan klik je op 'lagen', 'laag toevoegen', 'natuur en milieu', 'bodem' en dan 'bodemkaart: bodemtypes'.

Waterbeschikbaarheid

Naast voedingstoffen en licht heeft een boom water nodig. De beschikbaarheid van water hangt af van de grondwatertafel en van het gehalte aan organisch materiaal in de bodem. Aan de grondwatertafel kan je zelf niets veranderen aan de hoeveelheid organisch materiaal wel. Vooral fruitbomen hebben veel organisch materiaal nodig. Als je er voor kiest deze aan te kopen zorg er dan voor dat je elk jaar een 10 cm compost rond de boom ter grootte van de boomspiegel aanbrengt. Bomen hebben een grootte zelfzorg. laat daarom in de herfst het blad liggen. Dit composteert in de winter en de lente en zorgt voor de nodige voedingstoffen in de bodem. Het composteerproces zal ook de nodige bacteriën en schimmels aantrekken die een symbiose met de boom aangaan. De bacteriën en schimmels zorgen ervoor dat de wortels beschermd worden tegen ziekten en plagen en dat de opnamen van nutriënten zal optimaliseren. In ruil staat de boom een deel van suikers af die hij maakt door fotosynthese.

Overzicht beschikbare bomen

KLEINE BOMEN (volwassen boomgrootte minder dan 6 m hoog)     maat vochtigheid Type bodem
           
kweepeer Cydonia oblonga   hoogstam bw droog/normaal/vochtig  
mispel Mespilus germanica   hoogstam bw vochtig zand/zandleem
zwarte moerbei Morus nigra   hoogstam in pot vochtig zandleem/leem
knotwilg Salix alba   8/10 bw normaal/vochtig zand/zandleem
gele kornoelje Cornus mas   8/10 kluit droog/normaal/vochtig zand/zandleem
           
KLEINE BOMEN (volwassen boomgrootte tussen 6 m en 12 m hoog)          
           
veldesdoorn Acer campestre   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei
Europese vogelkers Prunus padus   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei
lijsterbes Sorbus aucuparia   8/10 bw droog/normaal leem/zand
           
GROTE BOMEN (volwassen boomgrootte tussen 12 m en 20 m hoog)          
           
zwarte els Alnus glutinosa   8/10 bw vochtig/nat zand/leem/klei
walnoot/okkernoot Juglans regia   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei
zoete kers Prunus avium   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/leem/klei
haagbeuk Carpinus betulus   8/10 bw normaal/vochtig leem/klei
           
GROTE BOMEN (volwassen boomgrootte meer dan 20 m hoog)          
           
gewone esdoorn Acer pseudoplatanus   8/10 bw droog/normaal zand/leem/klei
ruwe berk Betula pendula   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/zandleem/leem
tamme kastanje Castanea sativa   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/leem/klei
groene beuk Fagus sylvatica   8/10 bw normaal/vochtig leem/klei
grove den Pinus sylvestris   80/100 kluit droog zand/zandleem
ratelpopulier Populus tremula   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/zandleem/leem
wintereik Quercus petraea   8/10 bw droog/normaal zand/leem
zomereik Quercus robur   8/10 bw normaal/vochtig zand/leem
winter linde Tilia cordata   8/10 bw droog/normaal/vochtig zand/leem
           
Zuilbomen voor nieuwe verkavelingen en zeer kleine tuintjes          
Veldesdoorn hybride 'Lienco' Acer campestre ‘Lienco   hoogstam 8/10 kluit droog/normaal/vochtig zand/zandleem/leem
Krenteboomtjes hybride 'obelisk' Amelanchier alnifolia ‘obelisk’   hoogstam 8/10 kluit droog/normaal/vochtig zand/zandleem
Zomereik hybride 'zeeland' Quercus robur ‘zeeland’   hoogstam 8/10 kluit normaal/vochtig zand/zandleem/leem

 

Bestellen van bomen kan via de gemeentelijke website.

Deel op facebook Deel op twitter