Participatie: JA!

Uw mening telt! Het gemeentebestuur van Bonheiden zet sterk in op participatie. Om dit te benadrukken hebben alle leden van het College van Burgemeester en Schepenen 'participatie' als bevoegdheid.